Kongekrabbeteine "LH teina

Fantastisk rapport fra kunder om fiskelighet og brukervennlighet. Effektiv tømming av krabbe på siden. Kongekrabbeteiner er nyutviklet og testet i mer enn 2 år. Kongekrabbeteinen er laget av førsteklasses materialer.

kongekrabbeteine

Fangst og seleksjon

Gjennomsnittsfangst pr teine, av kommersiell størrelse kongekrabbe, undermålskrabbe og skadet krabbe fordelt på to type teiner; Bugøynes (BN) og Leif Henriksen teina (LH).Splitter vi opp på kjønn og ser på størrelsesfordeling mellom LH og BN teina, ser vi ulik frekvens fordeling for hannkrabber, men ikke for hunn krabber (Fig 2 a og 2b). Videre var kjønnsfordelingen i BN teina 51:49 (hann: hunn) mot 74:26 for LH teina. Med andre ord er andelen hanner større i LH teina sammenliknet med BN teina.


KongekrabbeTeine N Gjennomsnitt fangst pr. teine (n) Gjennomsnitt skallstørrelse (mm) Gjennomsnitt Kommersiell krabbe pr. teine (n) Gjennomsnitt Undermålskrabbe pr. teine (%) Andelen skade (%)
Bugøynes 16 L. 38.4 121.8 7.8 79.6 31.7
LH teina 12 53.6* 125.5* 13,3* 48,4* 17,8
*(signifikant forskjell P <0,05)

kongekrabbe teine

Størrelse

Størrelsesfordeling på hunn krabber i fangsten ved bruk av BN teina til venstre og LH teina til høyre.

kongekrabbe teiner

Størrelse

Størrelsesfordeling på hannkrabber i fangsten ved bruk av BN teina til venstre og LH teina til høyre.

kongekrabbeteiner

Kongekrabbeteiner dimensjoner

Liten kongekrabbeteiner: 135cm x 125cm x 90cm, Vekt 22 kg.

Kongekrabbeteiner: 150cm × 150cm × 100 cm, Vekt 25kg.

kongekrabbeteine, kongekrabbe teine dimensjoner

Sitat - Nofima

Ny teine av type Leif Henriksen teina (LH) har også en høyde på 90 cm. Inngang er 60 cm lang og 27 cm høy (bilde 2). Avstand fra bunn til inngang er 40 cm. Inngangsparti er formet rett opp. Samtlige teiner ble utstyrt med rømningsveier festet i teineveggen. LH teina skiller seg videre ut med at maskevidden er mindre og det er sydd tak over kalven. Feltforsøkene ble gjennomført sommeren og høsten 2019 i Varangerfjorden. Til sammen ble det kjørt 9 feltforsøk hvor teinene ble sammenliknet. Som agn ble det brukt sild og fiskeavskjær. Samtlige teiner ble registrert. Krabber ble registrert på kjønn, størrelse (skallbredde), skade (basert på Norges Råfisklag siner kriterier på kongekrabbe) og posisjon etter et standard skjema utviklet av Nofima.

www.000webhost.com